Aktualności

OFERTA PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego
w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego finansowanego
z VIII osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020"

 

 

Dyrektor 

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko 

Asystent muzealny w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy, 

oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – archeologia,
 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • specjalizacja z zakresu mediewistyki,
 • doświadczenie w pracy muzealnej,
 • doświadczenie w popularyzacji archeologii (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, artykuły, etc),
 • uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych 

 

Zakres obowiązków: 

 • naukowe opracowanie zbiorów (inwentaryzowanie, katalogowanie, uzupełnianie wpisów
  w systemie MONA),
 • przygotowanie / współpraca w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacja 

merytoryczna 

 • opracowywanie i przygotowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej i popularyzatorskiej,
 • udział w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum,
 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach,
 • prowadzenie lekcji muzealnych oraz zajęć warsztatowych dla różnych grup wiekowych, 
 • współpraca przy realizacji bieżących działań muzeum.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość rozwoju.

 

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata,
 • klauzula zgody.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.07.2021 r. w siedzibie

Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów. 

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211

 


Powrót