Aktualności

4. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

Projekt artystyczny Międzynarodowej Wystawy Małej Formy Graficznej 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą” wiąże się z pytaniem o przyszłość miniatury graficznej. Jego pomysłodawca, Waldemar Kozub, szukając na nie odpowiedzi, konfrontuje artystów, których utwory graficzne są tworzone w różnych technikach: warsztatowych, mieszanych, autorskich, cyfrowych. Projekt nie narzuca tematu prac, nie stawia wymagań dotyczących wykonania. Jedynym ograniczeniem inwencji autorów jest format 13 x 18 cm.

Dotychczas zorganizowane trzy edycje wystawy małej formy graficznej w latach: 2013, 2014 i 2016 pokazywały nowe sposoby wychodzenia poza teren grafiki na inne dyscypliny: rysunek, malarstwo, fotografię. Dokonujące się w grafice przeobrażenia i odkrycia są szczególnie widoczne w cyfrowych opracowaniach.

Intencją organizatorów wystawy jest pokazywanie piękna zminiaturyzowanej formy graficznej, wykonywanej przez wybitnych artystów-grafików, pedagogów sztuki związanych z uczelniami i kierunkami artystycznymi. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji zaproszono 50 artystów grafików, a każdy z nich mógł zgłosić na wystawę do trzech prac graficznych powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat. Uczestnictwo w wystawie potwierdziło 29 artystów pochodzących z Polski oraz z zagranicy –  Włoch, Belgii, Chorwacji, Macedonii, Węgier, Estonii, Szwecji i Czech.

 

Kurator MNKi: dr Artur Ptak 

Kurator zewnętrzny: dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚK

Koordynator: Zuzanna Michcik

 

Czas trwania wystawy: 21 października 2021 – 23 stycznia 2022

Muzeum Dialogu Kultur

 

Wernisaż odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 17.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

PATRONAT HONOROWY:

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Triennale
             

MASTER SPONSOR SMTG
 PSEP    
ZPAP KIELCE

 

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Kielce  Em Kielce  Echo Dnia  MELORADIO
 WDK  PIK    Fot. M. Stępnik/MNKi


Powrót