Aktualności

Proces rewitalizacji języka i kultury Kwenów

09.12 , 17:00

W ramach cyklu Czwartki z Dialogiem odbędzie się spotkanie z dr Sylwią Hlebowicz, która opowie o procesie rewitalizacji języka i kultury Kwenów w północnej Norwegii. 

 

W Muzeum Dialogu Kultur 9 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartek z Dialogiem. Tym razem wykład wygłosi dr Sylwia Hlebowicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która opowie o mniejszości Kwenów w północnej Norwegii.

 

W zbiorowej świadomości Norwegia jawi się jako wzorcowy przykład liberalizmu. Państwo to postrzegane jest jako miejsce zamożne, egalitarne, bezpieczne, otwarte na różnorodność. Jednak również ten kraj zapisał się niechlubnie na kartach historii. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się, trwający przeszło stulecie, proces intensywnej polityki asymilacyjnej względem mniejszości narodowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na Saamów i Kwenów. Norwegizację charakteryzował nacjonalizm i kolektywizm, niski próg tolerancji i lęk wobec Kwenów. Uważano bowiem, że Kwenowie, jako potomkowie fińskich emigrantów, mogą być rosyjskimi szpiegami i kolaborantami. Norweska polityka wewnętrzna tego okresu stworzyła nawet specjalny termin na określenie tego (domniemanego?) zjawiska – fińskie niebezpieczeństwo (nor. den finske fare). Zrozumiałe jest, że takie nastawienie władz do ludności kweńskiej niosło konkretne konsekwencje polityczne. Język norweski stał się jedynym obligatoryjnym językiem wykładowym w szkole. W 1936 roku parlament ratyfikował uchwałę, zakazującą używanie języka fińskiego jako pomocniczego w szkole. W szkołach podstawowych uchwała ta miała moc prawną do 1980 roku. Język kweński został stłumiony, co niezaprzeczalnie osłabiło tożsamość etniczną Kwenów. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnego procesu rewitalizacyjnego, mającego charakter oddolny (obywatelski), jak również odgórny (państwowy). Celem wystąpienia będzie przedstawienie charakterystyki działań mających na celu restytucję kultury i języka Kwenów. 

 

Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują maseczki.


Powrót