Aktualności

Przerwa konserwatorska

W Muzeum Narodowym w Kielcach odbywa się przerwa konserwatorska. Oddziały są niedostępne do zwiedzania według harmonogramu: 

 

 

 

 

 

 

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich: Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, Gabinet Numizmatyczny i Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w. – 10.01–28.02. 2022 r. 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – 17–21.01. 2022 r.

Muzeum Dialogu Kultur: Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy, Historia motoryzacji w miniaturze – 24.01–4.02.2022 r. i Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba sztuki ludowej – 14–25.02.2022 r. 

 


Powrót