Aktualności

Tradycja powstania styczniowego w kulturze i historii Polski

24.01 , 12:00

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza 24 stycznia o godz. 12 na spotkanie z cyklu Niedziela w Muzeum – Tradycja powstania styczniowego w kulturze i historii Polski. Wykład będzie miał na celu prześledzenie  kształtowania się pamięci o wydarzeniach z lat 1863-1864 w społeczeństwie polskim od końca XIX w. do czasów współczesnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak kultywowano tradycje i symbole powstania w XX w., szczególnie w kontekście działalności Józefa Piłsudskiego i walk legionowych. Usłyszą też, jak obchodzono rocznice powstania i jaką rolę w tworzeniu pamięci historycznej odegrali weterani.

Wykład odbędzie się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.
Spotkanie poprowadzi Paweł Grzesik z Działu Historii. 
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Zdjęcie: Weterani powstania styczniowego podczas uroczystości pogrzebowych Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 2 listopada 1925 roku. Zbiory MNKi.


Powrót