Aktualności

Kobieca krytyka filmowa w Polsce

19.05 , 17:00

Piśmiennictwo Stefanii Heymanowej-Majewskiej

Stefania Zofia Heymanowa-Majewska, z d. Lauterbach (1890–1965) to pisarka, tłumaczka, jedna z pionierek przedwojennej publicystyki filmowej. Była nietuzinkową recenzentką i krytyczką, zarówno w okresie przedwojennym (w Warszawie), jak i powojennym (w Kielcach). Pisała wnikliwe sprawozdania z bieżącego repertuaru kinowego, ale poruszała też w swoich tekstach bardziej ogólne zagadnienia, dotyczące m.in. gwiazdorstwa filmowego, ewoluowania języka filmu, adaptacji, edukacji filmowej czy publiczności kinowej.

Na wykładzie autorka spojrzy na jej piśmiennictwo, szczególnie w przedwojennym „Bluszczu”: piśmie dla kobiet, w którym przez kilka lat była stałą recenzentką, przez pryzmat działalności innych polskich krytyczek i recenzentek filmowych w okresie przed- i powojennym.

Wykład poprowadzi dr Monika Bator, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach

czwartek, 19 maja, godz. 17, Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, Rynek 3, Kielce

 

Bluszcz

 

Winieta czasopisma "Bluszcz" 1928, nr 1 (od tego numeru zaczęła się współpraca Stefanii Heymanowej z tym kobiecym pismem)

Słowo ludu

 

Fragm. wywiadu z SHM ze zdjęciem: Recenzent "Słowa Ludu" laureatem nagrody im. K. Irzykowskiego. Rozmawiamy z S.H.M, "Słowo Ludu" 1958, nr 94, s. 1

 


Powrót