Aktualności

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przygotowana do wystawy czasowej Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz "Ballady i romanse". 

 

 

 

 

 

 

Lekcje muzealne

Temat Grupa wiekowa

Adam Mickiewicz – życie i twórczość na tle epoki

Lekcja poświęcona biografii i najważniejszym elementom twórczości Adama Mickiewicza. Dzieje wieszcza zostaną przedstawione na tle wydarzeń historycznych. Spotkanie wzbogaci prezentacja multimedialna.

 VII–VIII SP, szkoła średnia

Mickiewicz (nie)znany

Lekcja ma na celu przybliżenie tych aspektów życia poety, o których mówi się i pisze mniej niż o pozostałych. Spotkanie z prezentacją multimedialną.

VII–VIII SP, szkoła średnia

Mickiewicz na obczyźnie – Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym

Uczestnicy zapoznają się z jednym ze skutków upadku powstania listopadowego – wielką falą emigracji. Poznają uchodźcze losy najsłynniejszych Polaków.

VII–VIII SP, szkoła średnia

Romantyzm z dreszczykiem – groza w Balladach i romansach Adama Mickiewicza

Uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę pełnią elementy grozy w balladzie romantycznej.

VII–VIII SP, szkoła średnia

Podróż do mickiewiczowskiego kraju lat dziecinnych – o ludowości w Balladach i romansach

Uczestnicy udadzą się w podróż do świata podań, legend i baśni, do których nawiązywał Adam Mickiewicz w swojej twórczości.

VII–VIII SP, szkoła średnia

 

 Zajęcia edukacyjne

Temat Grupa wiekowa

Romantyzm – epoka wielkich marzeń

Podczas zajęć uczestnicy poznają główne założenia, najsłynniejszych przedstawicieli oraz największe dzieła epoki romantyzmu w literaturze. Temat będzie oscylował zarówno wokół romantyzmu polskiego, jak i europejskiego. Uczniowie dowiedzą się, jakie cechy prezentuje bohater romantyczny. 

szkoła średnia

Romantyczna podróż z Mickiewiczem – Europa oczami wieszcza

Zapraszamy w podróż po Europie w towarzystwie autora Ballad i romansów. Wraz z poetą odwiedzimy bliskie mu miejsca – rodzinny dom, miejsce nauki i pracy, a także kolejne miasta – przystanki podczas zesłańczej tułaczki oraz wędrówki po Europie. Prześledzimy także, jak wpłynęły one na jego twórczość.

VII–VIII SP, szkoła średnia

Narysuj balladę – stwórz ilustrację do ballady Adama Mickiewicza

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak powstaje książka. Przekonają się także, na czym polega praca ilustratora. Będą mieli okazję stworzyć rysunek, będący własną interpretacją ballady Pani Twardowska.

IV–VI SP

Baśniowy świat legend

Uczniowie dowiedzą się, jakie są różnice między legendą, baśnią a bajką. Będą mieli okazje poznać najciekawsze baśnie litewskie.

I–III SP

„Nie masz zbrodni bez kary”. Treści moralizatorskie w balladach Adama Mickiewicza 

Przybliżając uczestnikom trzy ballady – Rybkę, Lilie oraz Świteziankę, pochylimy się nad ich moralizatorskim wydźwiękiem. Prześledzimy także wydarzenia fabularne tych dzieł.
VII–VIII SP, szkoła średnia

Czucie i wiara” czy „szkiełko i oko”?

Podczas zajęć uczniowie poznają najważniejsze cechy dwóch kierunków w literaturze – klasycyzmu i romantyzmu. Podstawą do wspólnych rozważań będzie omówienie ballady Romantyczność.

VII–VIII SP, szkoła średnia

Powrót