Aktualności

Otwarcie Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Po ponad czteroletniej modernizacji Muzeum Archeologiczne w Wiślicy zostało otwarte.

 

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach
wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego
 
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020.

Wartość projektu: 27 847 481,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 19 112 382,55 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 686 386,70 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 686 386,71 zł

 

 

projekt      

 Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie
Fot. M. Stępnik, P. Suchanek/MNKi


Powrót