Aktualności

Koncert żydowskiej muzyki kameralnej

04.07 , 18:00

Koncert, organizowany przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, odbędzie się w 76. rocznicę pogromu kieleckiego.
 
Wystąpią:
Marek Jeżowski –  skrzypce,
Dominik Płociński – wiolonczela,
Ludmiła Jeżowska – fortepian,
Neal Brostoff – fortepian.
 
Program:
Modlitwa, Ernest Bloch

Dominik Płociński, wiolonczela i Neal Brostoff, fortepian
Kadysz, Maurice Ravel

Marek Jeżowski, skrzypce i Neal Brostoff, fortepian
Melodia hebrajska, Joseph Achron

Marek Jeżowski, skrzypce i Ludmiła Jeżowska, fortepian
Melodia żydowska, Alexander Krein

Dominik Płociński, wiolonczela i Neal Brostoff, fortepian
Nocturne As dur na trzy ręce, Maria Szymanowska

Ludmiła Jeżowska i Neal Brostoff
Reverie, Paulina Szalit

Neal Brostoff, fortepian
Melodie i Capriccio, Alexander Tansman 

Dominik Płociński, wiolonczela i Neal Brostoff, fortepian
Suita Baal Shem: Trzy obrazy z życia chasydów, No. 3: Simcha Tora, Ernest Bloch

Marek Jeżowski, skrzypce i Ludmiła Jeżowska, fortepian

Biogramy artystów
Marek Jeżowski – skrzypce. Studiował na wydziale instrumentalnym Manhattan School of Music w Nowym Jorku, a następnie ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie. Ukończył także studia na wydziale neofilologii angielskiej UAM w Poznaniu i na wydziale lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawia kameralistykę, najczęściej wraz z Ludmiłą Jeżowską – małżonką, jako akompaniatorką.
 
Dominik Płociński – wiolonczela. Solista, kameralista, koncertmistrz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Ukończył studia w AMFN w Bydgoszczy oraz UMFC w Warszawie. Występował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Polskiego Radia, Słowacką Orkiestrą Radiową. Jest członkiem Herbert Piano Trio oraz formacji Hashtag Ensemble.
 
Ludmiła Jeżowska – fortepian. Pianistka, akompaniatorka, pedagog fortepianu. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim i Wydział Instrumentalny Państwowej Szkoły w Warszawie. Od 2000 roku koncertuje w Europie jako solistka i kameralista z Trio Clavocello.

Neal Brostoff – fortepian. Pianista z Los Angeles. Popularyzator żydowskiej muzyki klasycznej, pedagog i producent koncertów. Ukończył wydział instrumentalny California State University Fullerton w klasie fortepianu. Wykładał na UCLA i innych uniwersytetach. Jako solista występował z orkiestrą symfoniczną Los Angeles Philharmonic oraz koncertował jako kameralista w USA i Europie.

Koncert odbędzie się w Sali Portretowej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona.
 

Powrót