Aktualności

Wynalazcy z Miedzianki

18.10 , 17:00

Wystawa poświęcona jest działalności Stanisława (1872-1939) i Bolesława (1875-1947) Łaszczyńskich, naukowców, wynalazców oraz przedsiębiorców, którzy założyli w 1904 r. Towarzystwo Akcyjne „Zofia” w celu wydobycia rud miedzi w Miedziance koło Chęcin. Stanisław Łaszczyński w 1902 roku opatentował metodę elektrolizy miedzi. Swój wynalazek zastosował w miejscowości Papiernia, oddalonej 5 km od Miedzianki. Wykorzystując siłę wodny miejscowego młyna, w celu wytworzenia prądu stałego, produkowano tam czysty metal z siarczanu miedzi, który otrzymywano w wyniku rozpuszczania rudy w kwasach. Tym działaniem bracia Łaszczyńscy zapoczątkowali pionierską technikę otrzymywania metali i hydrometalurgię miedzi w Polsce. W 1908 r. Stanisław Łaszczyński zdesperowany brakiem dostępności dynamitu - tak potrzebnego w kopalni - wynalazł materiał wybuchowy, nadając mu nazwę Miedziankit. Powstała spółka do jego produkcji oraz fabryka w Sosnowcu. Miedziankit odniósł spektakularny sukces i wykorzystywany był w wielu krajach Europy oraz w całej Rosji. Gdy pojawiły się problemy z eksploatacją rud miedzi w Miedziance, bracia rozpoczęli wydobycie wapieni na górze Ołowiance, produkując tłuczeń oraz w niewielkich ilościach galanterię kamienną. Eksploatacją dużych bloków zajmowały się „Marmury Kieleckie", wprowadzając do obiegu handlowego jedną z najpiękniejszych świętokrzyskich odmian marmurów, tzw. Ołowiankę - charakterystyczną i łatwo rozpoznawalną, o czarnej i szarej barwie, silnie użyloną białym kalcytem. Na wystawie zapoznamy się z historią rodu Łaszczyńskich oraz dowiemy się o wynalazkach i działalności górniczej. Zaprezentowano interesujące eksponaty: dokumenty, fotografie, okazy minerałów, narzędzia górnicze, pamiątki rodzinne oraz przedmioty, które znajdowały się w wyposażeniu domu w Miedziance.

 

Kurator i koordynator: Paweł Król

Czas trwania wystawy: 18 października 2022 – 12 lutego 2023

Muzeum Dialogu Kultur
Fot. M. Stępnik, P. Suchanek/MNKi 


Powrót