Aktualności

Prezentacja Publiczna założeń projektu e-muzea udostępnienie zbiorów muzeum

15.12 , 09:00

15 grudnia 2015 r. w sali kinowej Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-muzea - udostępnianie zbiorów muzeów”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
 
W załączeniu protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea –udostępnianie zbiorów muzeów” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” oraz prezentacja PowerPoint towarzysząca publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”.
 
1. Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów. [pdf]

2. Prezentacja projektu e-muzea. [pdf]


Powrót