Aktualności

Wędrówka Mojżesza

19.03 , 12:00

Pomysłodawcą wystawy małej formy rzeźbiarskiej jest Daumantas Levas Todesas – litewski działacz społeczny, zaangażowany w ratowanie i ochronę dziedzictwa żydowskiego na Litwie.

Prezentacja nawiązuje do jednej z prac litewsko-żydowskiego rzeźbiarza Jakovasa Bunki. Był on artystą ludowym, który w swojej twórczości podejmował tematykę Zagłady. Bunka był twórcą rzeźby przedstawiającej Mojżesza trzymającego tablice z Dekalogiem oraz najważniejsze symbole judaizmu: menorę i gwiazdę Dawida, która została ustawiona w 1986 r. w miejscowości Plateliai (Płótele) dla upamiętnienia 30 żydowskich mieszkańców rozstrzelanych przez nazistów w czasie II wojny światowej. W 2016 r. rzeźba zawaliła się – uratowała się z niej jedynie oryginalna głowa Mojżesza, którą później poddano renowacji i konserwacji. Todesas postanowił utrwalić dla potomnych historię Zagłady na Litwie, a jednocześnie zachować pamięć o niezwykłym twórcy Jakovasie Bunce. Zamówił gipsowe repliki głowy Mojżesza, a kilkunastu artystów zaprosił do współpracy i ozdobienia ich. W ten sposób powstała kolekcja barwnych rzeźb, które są kopiami dzieła Jakovasa Bunki, a jednocześnie odzwierciedlają niezwykle oryginalne i różnorodne wizje kilkunastu artystów.

Zaprezentowane zostały prace twórców z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski, którzy włączyli się do akcji upamiętniania, zainicjowanej przez Daumanstasa Levasa Todesasa.

Kurator i koordynator: dr Artur Ptak

Termin: 14 marca – 16 kwietnia 

Muzeum Dialogu Kultur

 


Powrót