Aktualności

Przeminęło z wiatrem

25.05 , 17:00

Przeminęło z wiatrem. Udział polskich archeologów w badaniach wykopaliskowych na Krymie.

Kolejne spotkanie z cyklu Czwartki z Dialogiem poprowadzi dr Beata Polit, która uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych na Krymie.

Krym to niewielki półwysep w północnej części Morza Czarnego, połączony z lądem tylko wąskim Przesmykiem Perekopskim. Jest to miejsce szczególne, które już w starożytności swoim pięknem i różnorodnością przyrody przyciągało Greków, wojowniczych Scytów i Sarmatów. To właśnie tutaj zakładali wspaniałe, tętniące życiem miasta, osady i grodziska. Pozostawione cmentarze, kamienne budowle, rzeźby, malowidła i przedmioty świadczą o ich dalekosiężnych kontaktach. Świadectwa przeszłości takie jak kurhany, skalne miasta czy mury starożytnych budowli są nierozłącznym elementem krajobrazu. To dzięki nim Krym nazywany jest półwyspem rozmaitości i muzeum pod odkrytym niebem. Nic więc dziwnego, że jeden z najwybitniejszych polskich archeologów Kazimierz Michałowski przez dwa lata prowadził prace wykopaliskowe na terenie starożytnego miasta greckiego Myrmekjon, które położone jest we wschodniej części półwyspu. Prace archeologiczne prowadzili tutaj również badacze z Lublina, Warszawy i Poznania. Przez wiele lat rozpoznawali oni ważne stanowiska archeologiczne zlokalizowane w Sewastopolu, Bakczysaraju lub w okolicach Symferopola. Dokonywali wspaniałych odkryć, przyczyniając się do poznawania historii starożytnego Krymu. Niestety po aneksji Krymu prace zostały przerwane. Celem wystąpienia będzie omówienie udziału polskich archeologów w badaniach wykopaliskowych na Krymie oraz zaprezentowanie ich największych odkryć.


Wykład wygłosi dr Beata Polit, kierowniczka Działu Archeologii MNKi

Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3, Kielce

Wstęp wolny


Powrót