Aktualności

Konferencja "Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu"

Konferencja podsumowała projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Na konferencji wystąpiły osoby, których prace i badania przyczyniły się do realizacji projektu w zakresie rozpoznania historyczno-artystycznego oraz konserwacji. Zróżnicowana tematyka wystąpień dotyczyła działań podjętych na elewacji Pałacu, realizowanych we wnętrzach obiektu oraz dotyczących prezentowanych wewnątrz eksponatów. Prelekcje poświęcone były detalom kamiennym, polichromiom ściennym, malowidłom, tapiseriom. Jeden z wykładów przybliżył ciekawą metodę badawczą, wykorzystaną podczas prac przy śladowo zachowanych reliktach polichromii.

logotyp
fot. Małgorzata Stępnik/MNKi


Powrót