Aktualności

Konferencja "Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu"

13.06 , 10:00

Konferencja podsumowująca projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Złożą się na nią wystąpienia osób, których prace i badania przyczyniły się do realizacji projektu w zakresie rozpoznania historyczno-artystycznego oraz konserwacji. Zróżnicowana tematyka wystąpień dotyczy działań podjętych na elewacji Pałacu, realizowanych we wnętrzach obiektu oraz dotyczących prezentowanych wewnątrz eksponatów. Prelekcje poświęcone będą detalom kamiennym, polichromiom ściennym, malowidłom, tapiseriom. Jeden z wykładów przybliży ciekawą metodę badawczą, wykorzystaną podczas prac przy śladowo zachowanych reliktach polichromii.

godz. 10.00

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Robert Kotowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

godz. 10.15

Wielcy adwersarze czy asystenci splendoru kanclerskiego? O zespole figur posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie willi biskupów krakowskich w Kielcach dr hab. Michał Wardzyński, prof. UW

godz. 10.45

Problematyka konserwatorska zabytków z wapienia Bolechowice w ekspozycji zewnętrznej Grzegorz Wiatr

godz. 11.15

Geneza artystyczna i program treściowy obrazów na stropie w Apartamencie Senatorskim Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich – siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach Jerzy Żmudziński

11.45–12.15

Przerwa kawowa

godz. 12.15

Zobaczyć więcej – obrazowanie multispektralne w analizie zabytków dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH

godz. 12.45

Konserwacja malowanego fryzu w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – problematyka i główne zagadnienia   Agata Malik-Ptaszyńska

godz. 13.15

Komunikat dotyczący próby interpretacji kompozycji nadokiennej w Izbie Stołowej Górnej  Jerzy Żmudziński

godz. 13.45

Pro lege et pro grege – ikonografia wybranych scen polichromii stropu belkowego  Joanna Kaczmarczyk

godz. 14.15

Problematyka prac konserwatorskich na przykładzie dwóch wielkoformatowych tapiserii: Triumf AtenyBitwa nad Granikiem  Anna Makulec

__________

wtorek, 13 czerwca, godz. 10, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich.

 

logotyp


Powrót