Aktualności

Polska - Rosja. Złe sąsiedztwo?

12.10 , 17:00

Podczas spotkania z cyklu odbędzie się wykład polskiego historyka,  profesora nauk humanistycznych Wiesława Cabana.

W swoich rozważaniach prowadzący dokona analizy przyczyn i skutków politycznych i kulturalnych konfliktów polsko-rosyjskich na przestrzeni XVI–XX wieku oraz wyjaśni, od jakiego momentu można mówić o złym sąsiedztwie polsko-rosyjskim.

Wstęp bezpłatny.

  • O prowadzącym:

Prof. dr hab. Wiesław Caban – polski historyk, profesor nauk humanistycznych. Związany kolejno z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, Akademią Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zainteresowania badawcze: dzieje polskich zrywów niepodległościowych (głównie powstania styczniowego); stosunki polsko-rosyjskie w XIX i na początku XX wieku; zsyłka Polaków na Syberię w XVIII–XIX wieku; przemiany społeczno-gospodarcze i kulturalne w Królestwie Polskim; biografistyka polonijna.

____________

12 października, czwartek, godz. 17, Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3


Powrót