Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt

24.10 , 10:00

Konferencja podsumowująca projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

PROGRAM:

 • 10.00

powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach prof. dr. hab. Roberta Kotowskiego

 • 10.10

prof. arch. Andrzej Kadłuczka, dr Dominik Przygodzki

Nowe Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

Między kontemplacją sacrum a percepcją profanum

 • 10.40

prof. dr hab. Andrzej Koss

Problematyka konserwatorska Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

 • 11.10

Andrzej Gołembnik

Ratownicze badania wykopaliskowe przy kolegiacie Narodzenia NMP w Wiślicy w sezonach 2019–2021

 • 11.40

dyskusja

 • 12.00

przerwa kawowa

 • 12.30

dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP

Wczesnośredniowieczne relikty w kolegiacie wiślickiej.

Konserwatorskie dzieje od czasu odkryć po współczesność

 • 13.00

Małgorzata Godek

Problematyka konserwatorska podziemi kolegiaty w trakcie prac 2020–2021

 • 13.30

dr Marek Wawrzkiewicz

Kościół Świętego Mikołaja w Wiślicy. Problematyka konserwatorska – nowe rozwiązania

 • 14.00

Paweł Krzysiek

Realizacja budowy w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych

 • 14.30

Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak

Od wizji do rzeczywistości. Przebudowa Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

 • 15.00

dyskusja

 • 15.20

przerwa obiadowa

_______________

24 października, wtorek, godz. 10, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 2a

 

 

 

projekt      

 Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie


Powrót