Aktualności

Dyrektorki MNKi z odznaką honorową

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Dyrektorkom:

Joannie Kaczmarczyk

dr Magdalenie Klamce

dr Agnieszce Kowalskiej-Lasek

odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Odznaczenie nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

O przyznanie odznaczeń wnioskował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

 

Dr Agnieszka Kowalska-Lasek – z Muzeum Narodowym w Kielcach związana od 1998 roku; pełniła funkcję kierownika Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Obecnie jest zastępcą dyrektora instytucji ds. oddziałów. Dzięki jej zaangażowaniu spuścizna Henryka Sienkiewicza jest wciąż przypominana, podkreślane są jej uniwersalne walory, a Pałacyk w Oblęgorku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych oddziałów biograficzno-literackich w Polsce. Jest dwukrotną laureatką Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, którą odebrała w 2016 roku za organizację obchodów Roku Sienkiewiczowskiego oraz w roku 2020 za koordynację prac związanych z modernizacją Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Koordynowała m.in. projekt pt. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

 

Joanna Kaczmarczyk – historyk sztuki, kustosz, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Narodowego w Kielcach, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Z kieleckim Muzeum Narodowym związana od 1990 roku; pracowała kolejno w Dziale Rzemiosła Artystycznego, Dziale Naukowo-Oświatowym; pełniła funkcję kierownika Działu Rycin, a następnie Działu Malarstwa i Rzeźby. W tym czasie w Muzeum powstało wiele wystaw, zarówno stałych, jak i czasowych, opartych o jej scenariusze, w licznych projektach uczestniczyła jako współorganizator. W swej pracy realizuje projekty badawcze, skoncentrowane m.in. na twórczości artystów związanych z regionem, jak to było choćby w przypadku Rafała Hadziewicza, projekcie zakończonym pierwszą monograficzną wystawą tego wyjątkowego artysty i poświęconą mu publikacją. Tworząc scenariusz wystawy stałej, jaką jest Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, zwróciła uwagę na artystów pochodzących z regionu lub z nim związanych. Powstały sale Rafała Hadziewicza, Franciszka Kostrzewskiego, Józefa Szermentowskiego oraz Władysława Maleckiego.

 

Dr Magdalena Klamka – muzealnik, ekonomista, od 2011 roku zastępca kierownika Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, od 2016 zastępca dyrektora ds. administracyjnych Muzeum Narodowego w Kielcach. Koordynatorka wielu projektów wystawienniczych, autorka licznych artykułów poświęconych tematyce muzealnej, redaktorka publikacji dotyczących Henryka Sienkiewicza i muzeum w Oblęgorku.

 


Powrót