Aktualności

Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice.

Jak wyglądało życie codzienne w późnośredniowiecznym mieście? Z jakimi problemami zmagali się jego mieszkańcy, szczególnie ci z nizin społecznych? Jak wyglądała ich rzeczywistość? W barwny, ale i dosadny sposób odpowiada na to pytanie François Villon, opisując w Wielkim i Małym testamencie obyczajowość epoki, sposób życia i zainteresowania mieszkańców stolicy Francji.

Villon był dzieckiem Paryża. Tam się urodził, wychowywał i zdobył wykształcenie. Tam też grzeszył i tworzył swoje dzieła. Tam wykreował własną postać — artysty i wyrzutka o burzliwym życiorysie, wrażliwego obserwatora świata i skruszonego grzesznika.

Wystawa pt. Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. François Villon Wielki i Mały testament dzięki grafikom Stefana Mrożewskiego przybliży zarówno twórczość, jak i postać samego autora. Postara się także ukazać wzajemne przenikanie się sfer sacrum i profanum w średniowiecznej codzienności.WIĘCEJ O WYSTAWIE 

 
fot. M. Stępnik/MNKi


Powrót