Aktualności

Henryk Sienkiewicz - wspomnienia z Oblęgorka

20.10 , 17:00

Jaki wpływ na twórczość Henryka Sienkiewicza miały kobiety? Dlaczego Pałacyk w Oblęgorku stał się letnią rezydencją twórcy Trylogii? Kim inspirował się polski noblista tworząc Zagłobę, jedną z najbardziej barwnych postaci swoich powieści? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć wraz z żyjącymi potomkami wielkiego pisarza – wnuczką Jadwigą Sienkiewicz i prawnuczką Anną Dziewanowską podczas najbliższych „Czwartków z Dialogiem”.

Relacje rodziny uzupełnią Agnieszka Kowalska-Lasek, kierownik Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, wspominając Marię Szetkiewicz, pierwszą żonę pisarza. Wszystkie relacje i wypowiedzi zarejestrowano na potrzeby Archiwum Historii Mówionej Muzeum Narodowego w Kielcach.

„Czwartki z Dialogiem” to cykliczne spotkania, odbywające się w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Filmowymi projekcjami staramy się przybliżyć Państwu tematy związane z szeroko rozumianą ideą dialogu międzykulturowego. Dotychczas zaprezentowaliśmy już historię i tradycję kościoła ewangelickiego, mniejszości prawosławnej, romskiej i żydowskiej, także w kontekście pogromu kieleckiego. Prześledziliśmy również życie i pracę twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz artysty ceramika Marka Cecuły. Film „Henryk Sienkiewicz – wspomnienia z Oblęgorka”, to kolejny akcent Roku Sienkiewiczowskiego.

Archiwum Historii Mówionej MNKi to zdigitalizowany skarbiec opinii, wspomnień i relacji dotyczących zagadnień związanych z różnymi kulturami i środowiskami społecznymi. Muzeum Dialogu Kultur rejestruje, gromadzi, opracowuje i udostępnia wypowiedzi świadków wydarzeń historycznych, członków wspólnot religijnych i etnicznych, mniejszości narodowych oraz innych osób, reprezentujących różne środowiska społeczne i światopoglądowe. Nagrania te poruszają m.in. tematykę różnorodności narodowej, etnicznej, religijnej, a także tej determinowanej przez płeć czy pozycję społeczną.

Premiera filmu „Henryk Sienkiewicz – wspomnienia z Oblęgorka” już 20 października o godz. 17 w Muzeum Dialogu Kultur. Wstęp wolny.


Powrót