Aktualności

OFERTA PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty w Dziale Promocji

 

 

Oczekiwania:

 • preferowane wykształcenie wyższe artystyczne (grafika, design, fotografia), humanistyczne, społeczne: kulturoznawstwo z elementami grafiki lub komunikacja społeczna
 • umiejętność poruszania się w środowisku mediów społecznościowych w obszarze kultury i sztuki
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w programach graficznych i edytorskich
 • umiejętności redagowania tekstów promocyjnych
 • umiejętność tworzenia podstawowych projektów graficznych
 • umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury lub agencjami artystycznymi
 • znajomość zagadnień dotyczących reklamy i promocji

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Muzeum
 • promocja wydarzeń organizowanych przez Muzeum
 • obsługa i rozwój kontaktów z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku Muzeum
 • przygotowanie i organizacja stoisk promujących Muzeum, np. na targach
 • administrowanie muzealnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych
 • monitorowanie przestrzegania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej
 • współpraca z partnerami Muzeum
 • współorganizacja konferencji prasowych
 • pozyskiwanie środków finansowych i darowizn rzeczowych na organizowane przez Muzeum wystawy, koncerty, imprez etc.
 • sporządzanie umów
 • sporządzanie planów merytorycznych, sprawozdań

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju osobistego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • klauzula zgody

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.05.2024 r. w siedzibie

Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211


Powrót