Aktualności

Niedziela w Muzeum

19.05 , 12:00

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie Bogowie i ludzie. Rok obrzędowy w litewskiej sztuce ludowej. Ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie. Na wystawie zaprezentowano, przede wszystkim, rzeźby, będące w przeszłości elementami małej architektury sakralnej – kapliczek i krzyży przydrożnych, które są integralną częścią litewskiego krajobrazu. Wśród rzeźb znajdują się przedstawienia: Piety, Chrystusa Frasobliwego i Nazareńskiego, Matki Boskiej Bolesnej i Łaskawej, oraz wizerunki świętych – patronów chłopskiego losu, z którymi wiązały się konkretne obrzędy i zwyczaje, jak również przysłowia ludowe prognozujące pogodę, przyszły urodzaj lub jego brak. Specjalne miejsce na wystawie zajmują tradycyjne narzędzia tkackie i tkaniny, które odgrywają istotną rolę w kulturze litewskiej ze względu na ich wysokie walory artystyczne oraz znaczenie obrzędowe. 

Wstęp bezpłatny

19 maja, niedziela, godz. 12, Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3


Powrót