Aktualności

Niedziela w Muzeum

16.06 , 12:00

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Niedziela w Muzeum dr Wojcieh Zarosa poprowadzi wykład pt. Zadzik i inni. Urząd kanclerza wielkiego koronnego i jego znaczenie w Rzeczypospolitej XVII wieku.

Funkcja kanclerza wielkiego koronnego to jeden z najważniejszych urzędów w I Rzeczypospolitej. Szerokie kompetencje w dziedzinie spraw zagranicznych i wewnętrznych czyniły z kanclerza najbliższego zaufanego króla. Nic więc dziwnego, że wybitny XVI-wieczny prawnik Jakub Przyłuski określił kanclerza jako „oko, ucho i rękę króla”.

Podczas wykładu ukazane zostaną wybrane sylwetki kanclerzy wielkich koronnych na tle kariery fundatora kieleckiego pałacu – Jakuba Zadzika.

Wykład poprowadzi dr Wojciech Zarosa

niedziela, 16 czerwca, godz. 12, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1

____________

Portret biskupa Jakuba Zadzika, 1. poł. XVII w.


Powrót