Aktualności

50-lecie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

22.10

22 października Muzeum Narodowe w Kielcach będzie współorganizatorem Jubileuszu 50-lecia Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Wacława Lorka w Kielcach. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 w Muzeum Historii Kielc, a następnie – od godz. 13:30 – będą kontynuowane w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. W tej części uczestnicy spotkania wysłuchają referatów: Barbary Jaroszek, zastępcy dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polskiego oraz Pawła Grzesika z Działu Historii MNKi.

Muzeum zaprezentuje również dar Kazimierza Kozioła w postaci trzech serii medalierskich, stanowiących łącznie 177 medali: Życie Jana Pawła II, Śladami pielgrzymek Jana Pawła II po Polsce oraz Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat.

 

Patronat honorowy nad Jubileuszem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Prezydent Miasta Kielc Wojciech Lubawski. Główny Patronat Merytoryczny objął Narodowy Bank Polski.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

 

Medale poświęcone Janowi Pawłowi II będzie można oglądać do 30 października na wystawie Gabinet Numizmatyczny.

 

Zdjęcie: Część medali z daru Kazimierza Kozioła.

 


Powrót