Aktualności

2016 - Rok Henryka Sienkiewicza

18.12 , 08:00

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. Obchodzić wówczas będziemy 170. rocznicę urodzin
i 100. rocznicę śmierci pisarza, minie 120 lat od chwili wydania powieści Quo vadis, która przyniosła mu międzynarodową sławę. W tekście uchwały, przyjętej przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r., zwrócono szczególną uwagę na zasługi Sienkiewicza dla odzyskania niepodległości, podtrzymywanie ducha narodowego i działalność społeczną. Zaakcentowano fakt, iż Henryk Sienkiewicz był pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

W posiedzeniu Senatu, 18 grudnia 2015 r., udział wziął dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach – dr. hab. Robert Kotowski.

Tekst uchwały:
W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.

Uchwała: tutaj

Sejm przyjął także uchwały ustanawiające rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Rokiem Cichociemnych.


Powrót