Aktualności

Niedziela w Muzeum: Historia Polski według Marcina Jabłońskiego

06.11

Celem wykładu połączonego z prezentacją eksponatów jest przedstawienie zespołu litografii, wykonanych przez różnych autorów w latach 1853-1858, wydanych przez Marcina Jabłońskiego we Lwowie. Cykl złożony z 16 tablic przedstawia dzieje kraju, od początków dynastii piastowskiej do utworzenia Królestwa Polskiego w 1815 roku. Poszczególne grafiki zawierają sceny historyczne w otoczeniu medalionów  z wizerunkami królów, królowych i zasłużonych dla narodu osób. Obok rzeczywistych wydarzeń i bohaterów uwzględniają postacie legendarne, takie jak Krakusa i Wandę. Źródłem inspiracji do stworzenia cyklu był wystrój malarski Gabinetu Historycznego pałacu biskupiego w Krakowie, wykonany na zlecenie biskupa Jana Pawła Woronicza w latach 1819-1821. Po zniszczeniu pałacu w trakcie  pożaru, litografie Marcina Jałońskiego uzyskały wartość dokumentacyjną, ukazując niezachowane do chwili obecnej malowidła.

 

6 listopada, godz. 12, Sala Portretowa Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Prowadzenie Marian Gucwa. Wstęp wolny.

Grafika na zdjęciu: Zamek Królewski i cienie Krakusa i Wandy 


Powrót