Aktualności

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

 

 

Celem programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

 

 

Program dostępny jest na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php wraz z informacją o sposobie zgłaszania uwag. W trakcie trwania konsultacji publicznych przewidziano dwa spotkania otwarte:

 - 21 lutego 2017 r. o godz. 11 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu,

 - 28 lutego 2017 r. o godz. 11 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 12 w Warszawie.

 

Adres do konsultacji: niepodległa@mkidn.gov.pl

 

 


Powrót