Aktualności

W rytmie przyrody. Wiosna

Kalendarz rolniczy oparty na średniowiecznym terminarzu kościelnym stanowi interesujący przykład folkloru. Łączy prace na roli dostosowane do zmieniających się pór roku z kultem świętych, którzy patronują rolnikom i uprawie ziemi. Charakter owego kalendarza oddają najlepiej przysłowia, które są zarówno prognozami meteorologicznymi, jak i wskazówkami, jakie prace i kiedy należy wykonać.

Ekspozycja obejmuje rzeźby i obrazy ukazujące popularnych ludowych świętych, opiekujących się wiosennymi zajęciami polowymi i ogrodniczymi. Ich autorami są znani w naszym regionie twórcy: Adam Zegadło, Józef Jurkowski, Józef Kaczmarek, Antoni Baran, Grzegorz Król, Stefan Sowiński (rzeźba) oraz Marianna Wiśnios, Józef Franusiak i Tadeusz Żak (malarstwo).

Osobną grupę stanowią prace związane z przypadającą na tę porę roku Wielkanocą. Są to obrazy o tematyce świątecznej oraz przedmioty–rekwizyty symbolizujące wiosnę.

Wystawę można oglądać od 14 marca do 15 czerwca 2017 roku w Sali Ekonomskiej znajdującej się na parterze Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Kurator wystawy: Janina Skotnicka

Fot. Marianna Wiśnios, Bociany
E/5490


Powrót