Aktualności

MOJE MIEJSCE - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach wystawy czasowej „Jacek Sienicki. GENERALIA” prezentowanej od 14 lutego do 22 maja 2017 roku w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.
Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, studentów uczelni wyższych oraz podopiecznych ośrodków terapii zajęciowej.
Uczestnicy mają za pomocą dowolnej techniki malarskiej stworzyć pracę plastyczną inspirowaną twórczością Jacka Sienickiego.


Zasady konkursu:

– Udział w konkursie jest bezpłatny,

– Tematyka pracy: Moje miejsce – obserwacja najbliższego otoczenia: ludzi, pomieszczeń, w których żyjemy (pracujemy i odpoczywamy), przedmiotów itp. Inspiracją do powstania pracy może być tekst piosenki Magdaleny Czapińskiej, którą w 1984 roku wykonała Hanna Banaszak ...W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech…,

– Technika wykonania: praca powinna być wykonana na papierze w dowolnej technice malarskiej np. akwarela, kolorowy tusz, gwasz, farba plakatowa, tempera, akryl,

– Format: między A2 a A3,

– Praca powinna być wykonana przez jednego autora – indywidualnie,

– Do pracy należy dołączyć (na odwrocie) kartę zgłoszenia oraz zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy (załącznik nr 1). Niepełnoletnich uczestników zgłasza opiekun,

– Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać. Przesyłka powinna być starannie opakowana.

Termin składania prac konkursowych – 6 maja 2016 roku. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz poczęstunek w ogrodzie włoskim Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – 22 maja 2016 roku o godz. 10.

Od 14 lutego do 22 maja (od wtorku do niedzieli) osoby zainteresowane konkursem mają możliwość zwiedzania wystawy czasowej oraz okazję do udziału w warsztatach dedykowanych życiu i twórczości Jacka Sienickiego. Zgłoszenia grup zwiedzających przyjmowane są pod numerem telefonu 41 344 40 14 wew. 239 lub 660 957 875 oraz e-mailem: edukacja@mnki.pl.

 

Regulamin konkursu

 

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Powrót