Aktualności

Praca dla studentów

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Kielcach przyjmie studentów na umowę zlecenie do obsługi ruchu turystycznego.

 

 

 

 

 

Wymagania:

 • studenci studiów wyższych,
 • preferowane studia humanistyczne kierunki: historia, filologia,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, komunikatywność,
 • łatwość w przyswajaniu wiedzy,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność (praca w sobotę, niedzielę i święta).

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys (CV),
 • oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.

 Liczba wolnych miejsc i okres trwania zlecenia:

 • 5 osób od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r.,
 • 2 osoby od 20.06.2017 do 30.09.2017 r.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku (po terminie proszę dzwonić) osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1
25-010 Kielce

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na umowę zlecenie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wew. 211

 

 


Powrót