Aktualności

Konferencja dla nauczycieli Wątki patriotyczne
w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

09.06 , 14:00

MNKi oraz ŚCDN zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych na konferencję Wątki patriotyczne w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, która odbędzie się 9 czerwca 2017 o godz. 14 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.


Plan konferencji:
13.30 – rejestracja uczestników
14.00–14.30 – ,,Idee patriotyzmu i jej formy" - wykład wprowadzający Grzegorz Bień
14.30–15.30 – ,,Polskie symbole narodowe: forma, ranga, funkcja" – wykład dr Anna Myślińska
15.30–15.45 – Zapowiedź wystawy ,,Biel, Czerwień, Braterstwo” – wykład Paweł Grzesik
15.45–16.00 – Przerwa
16.00–17.00 – Warsztat plastyczny tworzenia kotylionów dla chętnych „Współczesne wartości związane ze słowem patriotyzm”, dr Aleksandra Potocka-Kuc, dr Natalia Łakomska.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach poprzez platformę ŚCDN, kod kursu WS 11


Powrót