Aktualności

Oferta pracy

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność do pracy popołudniami, w weekendy i święta
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, komunikatywność
 • dbałość o prezencję

Mile widziane:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad grupami zwiedzającymi
 • sprzedaż wydawnictw oraz biletów wstępu do muzeum
 • udzielanie dodatkowych informacji z zakresu tematyki wystaw muzealnych
 • pomoc przy organizacji przedsięwzięć muzealnych
 • utrzymywanie porządku na terenie budynku muzeum

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat 8 godzin)
 • przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku osobiście w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce
Wymagane dokumenty: CV powinno być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 czerwca 2016 r. ustawa o ochronie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.
Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)


Powrót