Aktualności

Żeromski w teatrze i kinie

26.04

Wystawa poświęcona jest ekranizacjom i adaptacjom prozy Żeromskiego oraz sztukom teatralnym powstałym w oparciu o dzieła pisarza. Jednak nie porównywanie dzieł literackich z ich filmowymi, czy teatralnymi adaptacjami jest tu istotne; kluczową kwestią jest pokazanie związków literatury i filmu jako zjawisk fundamentalnych dla rozwoju kina oraz ewolucji samej literatury. Zestawiając je ze sobą, mamy bowiem możliwość zobaczenia „jak się wzajemnie oświetlają, jakie cechy w wyniku takiego podejścia ujawniają się najwyraźniej”.

Wystawa to pytanie –  czy możliwe jest oddanie przez film – język obrazów – naddanych, zmetaforyzowanych, niedosłownych, poetyckich znaczeń z tekstów literackich? Jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje?

Wystawa będzie eksponowana od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2016 roku w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach.

kurator: Sylwia Zacharz

Na zdjęciu: Adam Brodzisz i Nora Ney, Uroda życia, 1930 rok, Fototeka

PATRONAT HONOROWY:

Logo Ministerstwa Kultury   Logo marszałaek województwa świętokrzyskiego        
SPONSOR:        
KIA Patecki        
PARTNER:        
logo axence        
PATRONAT MEDIALNY:        
logo tvp Kultura  logo TVP Historia  logo TVP Kielce  logo Radio Fama  logo Zet Gold  logo Radio Kielce             
logo Mówia wieki  logo Echo Dnia   logo PiK  logo Rym Kultury        
MATERIAŁY ZE ZBIORÓW:        
logo Muzeum Kinematografii logo Instytut Teatralny   logo NAC    logo Teatr im. Żeromskiego        

Powrót