Aktualności

Niedziela w Muzeum: Ogród - niezbędny element rezydencji

06.08 , 12:00

Ogród jest wyodrębnioną z otoczenia przestrzenią, ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie według konkretnego programu użytkowego, zgodnie z przeznaczeniem.
W poszczególnych okresach historycznych zarówno program, jak i układ oraz forma przestrzenna zmieniały się, by odpowiadać zapotrzebowaniu społecznemu i panującym w danym okresie poglądom artystycznym, a także zależnie od kultury, obyczajów i wierzeń danego społeczeństwa. Ogród mógł mieć charakter użytkowy, ozdobny, być miejscem kultu, wypoczynku czy zabawy, stanowić przestrzeń prywatną bądź publiczną.

Wykład ma przybliżyć długą tradycję kreowania ogrodów. Zaprezentowane zostaną charakterystyczne dla poszczególnych epok formy kompozycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem polskich XVI- i XVII-wiecznych założeń ogrodowych. Na ich tle zostanie przedstawiona historia ogrodu włoskiego przy kieleckiej rezydencji.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Osobińska.
Niedziela, godz. 12, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.
Wstęp wolny.

 


Powrót