Aktualności

Zgłoszenia artykułów naukowych do Rocznika Muzeum

Kolegium Redakcyjne "Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach" ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania tematów artykułów naukowych, które mogłyby zostać opublikowane w naszym siedmiopunktowym czasopiśmie.

32. tom Rocznika MNKi poświęcony zostanie zagadnieniom skupionym wokół problematyki "Dziedzictwa materialnego i niematerialnego pierwszych lat niepodległości”.

Mamy nadzieję, że powyższy obszar badawczy zainteresuje Państwa na tyle, by przedstawić propozycje artykułów naukowych (wraz ze streszczeniem koncepcji), do 15 września br.   


Powrót