Aktualności

"Po sąsiedzku" - nowe filmowe zajęcia

Co jest głównym tematem Tory? Co wolno romskiemu królowi? Czym są chaczkary? I jak funkcjonuje małżeństwo w islamie? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy podczas zajęć edukacyjnych obejmujących projekcję filmową i dyskusję. Dokumenty przybliżają historię, kulturę i tradycję mniejszości narodowych religijnych i etnicznych z regionu świętokrzyskiego.

Filmy do wyboru:

     „Nasi sąsiedzi - Żydzi” (1h40’)
    „Nasi sąsiedzi - Romowie” (39’)
    „Nasi sąsiedzi - Ormianie” (40’)
    „Nasi sąsiedzi - muzułmanie” (1h8’)
    „Prawosławie - ponad sto lat lokalnej historii” (44’)
    „Ewangelicy w regionie” (27’)
    „Pogrom” (1h22’)

Dokumenty pochodzą z Archiwum Historii Mówionej MNKi. Archiwum Historii Mówionej to zdigitalizowany skarbiec opinii, wspomnień i relacji dotyczących zagadnień związanych z różnymi kulturami i środowiskami społecznymi. Rejestrujemy, gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy relacje bezpośrednich świadków wydarzeń historycznych, członków wspólnot religijnych i etnicznych, mniejszości narodowych oraz innych osób, reprezentujących różne środowiska społeczne i światopoglądowe.

Zajęcia adresowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Koszt udziału – 3 zł od osoby. Zgłoszenia grup przyjmowane są drogą e-mailową: dialog@mnki.pl lub telefonicznie 41 344 60 96.


Powrót