Aktualności

Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki

09.11

Tytuł wykładu: Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki (w latach 40. XX wieku)
Prelegent: dr hab. Piotr Pietrych - wykładowca Zakładu Historii Literatury i Teorii Literatury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wykład poświęcony jest jednemu z najbardziej kontrowersyjnych okresów w życiu przyszłego noblisty, gdy w latach 1946-1950 jako pracownik służb dyplomatycznych Polski Ludowej przebywał w Stanach Zjednoczonych. Celem wykładu jest zarysowanie złożonej motywacji, która stała za decyzją Miłosza, aby zostać dyplomatą, a także ukazanie powodów, dla których ówczesną rzeczywistość Stanów Zjednoczonych odebrał on zdecydowanie krytycznie.

9 listopada (czwartek) 2017 roku, godz. 17:30, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur

Wstęp wolny.


Powrót