Aktualności

Stypendia im. Andrzeja Radka - edycja XXXI

08.11

Od trzydziestu jeden lat Zarząd Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego w Kielcach we współpracy z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach przyznaje Stypendia im. Andrzeja Radka. Stypendia tradycyjnie przyznawane są każdego roku w październiku lub listopadzie.

Nagrody imienia literackiej postaci z powieści Syzyfowe prace Stefana  Żeromskiego przyznawane są młodzieży, pochodzącej z wiosek i małych miasteczek województwa świętokrzyskiego, pragnącej się uczyć i pokonującej w związku z tym wiele przeszkód i trudności.

Dzięki pomocy wielu osób udaje się nam wyrównywać szanse, nagradzać  za wytrwałość, dostrzegać wysiłki młodych, ambitnych uczniów, którzy czują, że nauka jest spełnieniem ich marzeń.

edycja XXXI, uroczystość wręczenia Stypendiów im. Andrzeja Radka

8 listopada (środa) 2017 roku, godz. 11,

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach Jana Pawła II 5


Powrót