Aktualności

XXXI Edycja stypendiów im. Andrzeja Radka - FOTORELACJA

Od trzydziestu jeden lat Zarząd Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego w Kielcach we współpracy z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach przyznaje Stypendia im. Andrzeja Radka. Stypendia tradycyjnie przyznawane są każdego roku w październiku lub listopadzie.

Nagrody imienia literackiej postaci z powieści Syzyfowe prace Stefana  Żeromskiego przyznawane są młodzieży, pochodzącej z wiosek i małych miasteczek województwa świętokrzyskiego, pragnącej się uczyć i pokonującej w związku z tym wiele przeszkód i trudności.

Dzięki pomocy wielu osób udaje się nam wyrównywać szanse, nagradzać  za wytrwałość, dostrzegać wysiłki młodych, ambitnych uczniów, którzy czują, że nauka jest spełnieniem ich marzeń.

Uchwałą Zarządu Towarzystwa postanowiono przyznać Stypendia im. Andrzeja Radka następującym kandydatom:

  1. Martynie Galasińskiej - uczennicy klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, zam. Węgleszyn gm. Oksa (Radek 2015, 2016)
  2. Klaudii Krupie - uczennicy klasy trzeciej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, Tyniec-Kolonia, gm. Oksa
  3. Dianie Samiczak - absolwentce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Masłowie, uczennicy pierwszej klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, zam. Masłów Drugi, gm. Masłów
  4. Patrycji Waluśkiewicz - absolwentce Gimnazjum Publicznego w Oksie, uczennicy klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie, zam. Węgleszyn, gm. Oksa
  5. Dominikowi Frejowskiemu - absolwentowi Gimnazjum Publicznego w Oksie, uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowe, zam. Oksa, gm. Oksa
  6. Piotrowi Nowakowi - uczniowi klasy czwartej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, zam. Klemencice, gm. Wodzisław
  7. Bernardetcie Grzegolec - absolwentce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Masłowie, uczennicy pierwszej klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Nowida w Kielcach, zam. Podklonówka, gm. Masłów
  8. Dziyanie Dzimitrovej - absolwentce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Masłowie, uczennicy pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach, zam. Domaszowice, gm. Masłów
  9. Karolinie Baran - uczennicy klasy drugiej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, zam. Kozłów, gm. Małogoszcz

 

ZOBACZ GALERIĘ


Powrót