Aktualności

Żywa Biblioteka

07.12 , 12:00

Żywa Biblioteka to niepowtarzalna okazja do spotkania twarzą w twarz z osobami przynależącymi do grup postrzeganych przez pryzmat stereotypów. Celem organizacji Żywej Biblioteki jest przede wszystkim tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia oraz działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.

Dzięki możliwości bezpośredniego porozmawiania z "Żywymi Książkami" (przedstawicielami mniejszości
– narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych, itp.) „czytelnik” może doświadczyć odmienności, która nas otacza. Tytuły Żywych Książek promują różnorodność i równość, celowo akcentując różnice, inne style życia, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, umiejętności i cechy osobowości, które mogą być stygmatyzowane. Żywe Książki, określając się jako Tytuł, redukują swoją złożoną osobowość do tego wymiaru tożsamości, z powodu którego odczuwają skutki stereotypowego myślenia, dyskryminacji czy wykluczenia.
W Kielcach będzie można porozmawiać z Romką, Ukrainką, Turczynką, Ormianinem, Włochem, Francuzką pracującą z uchodźcami, ateistką, katoliczką, muzułmaninem, gejem, osobą jąkającą się oraz feministką.


Powrót