Aktualności

Wiedza: otwarte!

14.12 , 17:30

Tytuł wykładu: Wspólny sens w relacyjnym ujęciu osobowości

Prelegent: dr Zdzisław Kosztołowicz

Krótka charakterystyka wykładu:
"Wykład stanowi przedstawienie niektórych metod matematycznych użytecznych do określenia struktury osobowościowej człowieka, a tym samym dokonania jego charakterystyki osobowościowej. Wykazujemy, że poprzez pojęcie wspólnego sensu, można uzasadnić wpływ niektórych czynników osobowościowych ucznia na jego ocenę uzyskaną w szkole, na przykład z matematyki." - dr Zdzisław Kosztołowicz (starszy wykładowca Zakładu Algebry, Geometrii i Topologii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Sala Konferencyjna
Muzeum Dialogu Kultur
ul. Rynek 3 (I piętro)
25-303 Kielce

Będzie to dwunaste z kolei spotkanie z cyklu „Wiedza: otwarte!”, które odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.


Powrót