Aktualności

Wiedza: otwarte!

18.01 , 17:30

Tytuł wykładu: Z dziejów wsi Czarnów i Tumlin
Prelegent: mgr Dariusz Kalina (historyk, publicysta, badacz i popularyzator dziedzictwa narodowego z terenu dawnego województwa sandomierskiego)
Czas i miejsce: czwartek 18 stycznia, godz. 17:30, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur


Krótka charakterystyka wykładu:
"W 2007 roku w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach zapoczątkowałem program "okolice Kielc", mający na celu ukazanie przeszłości kulturowej najbliższej okolicy lokacyjnego miasta Kielce. Tereny te w dużej mierze zostały włączone w granice administracji miasta Kielce. W międzyczasie powstała książka Czesława Hadamika, pracownika wówczas tego Ośrodka, Pierwsze wieki Kielc, która miała zapoczątkować dyskusję nad początkami miasta. Jedna z tez autora wskazywała na poszukiwanie początków naszego miasta w XII w. na terenie Góry Grodowej w Tumlinie koło Kielc."

wiedza: otwarte!


Powrót