Aktualności

Niedziela w Muzeum: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie Ojczyzna duszy - Stefana Żeromskiego idea regionalizmu

04.03 , 12:00

W ramach cyklu Niedziela w Muzeum kuratorskie oprowadzanie po nowo otwartej wystawie poświęconej regionalizmowi.

Wystawa to wkład w aktualnie dynamicznie rozwijający się i wielokierunkowy dyskurs społeczny o szeroko rozumianej tożsamości kulturowej, w którym niezwykle istotnym czynnikiem jest związek człowieka z miejscem urodzenia i wychowania.

Dla Żeromskiego ziemia świętokrzyska, jej ludzie, ich język, sztuka i obyczaje, zajęcia a także krajobraz to rdzeń osobowości, tożsamości, dumy i patriotyzmu. Ostatni swój utwór – Puszczę jodłową – dedykował jako „wyraz braterskiej czci" Aleksandrowi Janowskiemu, pionierowi krajoznawstwa, współzałożycielowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Swe poglądy dotyczące regionalizmu wyjawiał m. in. w listach do żony – Oktawii, w dramacie Uciekła mi przepióreczka, Projekcie Akademii Literatury Polskiej czy w Snobizmie i postępie.

Żeromski prezentował nowoczesne, antropologiczne podejście do pojmowania i zrozumienia kultury. W swej wielkiej rozprawie publicystycznej Snobizm i postęp, nazywanej „biblią polskiego regionalizmu” i traktowanej przez regionalistów jako wyraz poparcia dla tego ruchu, dowodził jak niezmiernie ważne dla polskiej kultury jest czerpanie z twórczości ludowej, bogatego folkloru, gwar, klechd czy obyczajów ludowych.

Na wystawie obejrzeć będzie można obrazy i rzeźby ukazujące obyczaje, i obrzędy ludowe ważne dla życia wsi, jak np. doroczne święta, wesela czy życie codzienne. Kieleckie stroje ludowe (zapaski, chusty), tkaniny, zapiski gwarowe – opisujące np. obrzęd weselny, zabobony, przesądy. Wśród eksponatów znajdzie się także rękopis Snobizmu i postępu oraz listy Żeromskiego, w których porusza kwestie krajoznawcze.

 

Spotkanie poprowadzi kurator wystawy Sylwia Zacharz. Wstęp wolny.


Powrót