Aktualności

Oferta pracy - asystent muzealny

Muzuem Narodowe w Kielcach, w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na muzeum dialogu kultur pn. Kamienica pod Trzema Herbami współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu “Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Ogłasza nabór na stanowisko:

„Asystenta muzealnego w Muzeum Dialogu Kultur
oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach”

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: etnologia, kulturoznawstwo, stosunki międzykulturowe, filologie obce, studia wschodnie, religioznawstwo, stosunki międzynarodowe, politologia oraz pedagogika,
  • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Narodowego w Kielcach,
  • propozycje: wystaw, działalności edukacyjnej, wydarzeń kulturalnych i innych nowatorskich form działalności Muzeum Dialogu Kultur (dołączone w formie papierowej do aplikacji),
  • sprawna obsługa komputera.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom odbytych studiów - kserokopie),
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

Liczba wolnych miejsc pracy:

  • 1 etat

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

"Nabór na stanowisko Asystenta muzealnego Muzeum Dialogu Kultur Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach".

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w procesie rekrutacji zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych jest Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, REGON: 366209736. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art 221 Kodeksu pracy i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wew. 211

 

ogłoszenie

ogłoszenie 2

 


Powrót