Aktualności

Niedziela w Muzeum: Relikwiarze - geneza, funkcje i przemiany form

11.03 , 12:00

11 marca o godz. 12 zapraszamy do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach, na wykład z cyklu Niedziela w muzeum, poświęcony relikwiarzom.

Relikwiarze, czyli sprzęty kultowe służące do przechowywania relikwii, przez stulecia wielokrotnie zmieniały swoje formy. Związane to było z pojawianiem się różnego rodzaju relikwii i staraniami o zapewnienie im godnej oprawy, ale i z przekształcającym się podejściem do metod prezentowania ich wiernym. Podczas spotkania omówione będzie bogactwo kształtów relikwiarzy, ich przemiany, a także historia kultu relikwii, zapoczątkowana oddawaniem czci męczennikom.


Anna Pietrzak
Dział Rzemiosła Artystycznego

 

 

 

Fot. Relikwiarz w kształcie monstrancji, Polska, 2–3 ćw. XVIII w.
MNKi/R/2098


Powrót