Aktualności

Wielokulturowa podróż po pograniczu polsko-słowackim

22.04 , 12:00

Spotkanie z autorką projektu Muzyka bez granic, etnomuzykolog, etnolog i antropolog kultury, dr Justyną Cząstką-Kłapytą.

Podczas spotkania autorka przybliży zrealizowany w 2007 roku projekt polegający na udokumentowaniu najstarszych, odtwarzanych z pamięci, pieśni i tańców. Oprócz dokumentacji etnomuzycznej zorganizowane zostały wspólne koncerty, spotkania integracyjne mieszkańców dawnej Rusi Szlachtowskiej, warsztaty muzyczne i zabawy integracyjne oparte na wspólnym śpiewie. Z polskiej strony byli to mieszkańcy takich miejscowości, jak: Szczawnica, Krościenko, Szlachtowo i Jaworeki, ze słowackiej – Kamienka, Litmanova i Veľký Lipnik. W projekcie uczestniczyli rozproszeni po całej Polsce byli mieszkańcy Jaworek, Rusini wysiedleni w ramach Akcji Wisła.

Rezultatem projektu jest film o tym samym tytule Muzyka bez granic, zrealizowany przez Fundację „Dobra Wola” z Krakowa. Jego projekcja przewidziana jest w trakcie spotkania z dr Justyną Cząstką-Kłapytą. W wydarzeniu wezmą udział również artyści ludowi z pogranicza polsko-słowackiego, którzy wykonają tradycyjne pieśni  regionu Pienin i Magury Spiskiej. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Powrót