Aktualności

Niedziela w Muzeum: Polak, Pers, dwa bratanki?

15.04 , 12:00

Spotkanie z iranistą Jahiarem Azimem Iranim przy okazji trwającej wystawy „Sztuka fotoreportażu – zdjęcia Newshy Tavakolian”.

Jahiar Azim Irani jest Irańczykiem zamieszkałym od kilkunastu lat w Polsce. Przedstawi historię i kulturę Iranu, nawiąże do współpracy polsko-irańskiej podczas II wojny światowej i do obecnej sytuacji kobiet w Iranie oraz uchodźców w Polsce. Podczas spotkania odbędzie się również występ artystyczny duetu MUSIGHIE SONAT (Jahiar Azim Irani i  Sesil Sendi Krzyżanowska), który wykona tradycyjne pieśni irańskie.

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat kultury Iranu, oraz możliwości jej współistnienia z kulturą Zachodu na zasadach wzajemnej tolerancji.

WSTĘP WOLNY


Powrót