Aktualności

Ostatnie dni wystawy

Wystawa Świętokrzyskie–Winniczyzna oczami partnera prezentuje współczesną Winnicę i obwód winnicki widziane oczami świętokrzyskich fotografików i filmowców, którzy odwiedzili Ukrainę w 2017 roku. Autorami zdjęć są Mateusz Wolski i Paweł Garbuzik, a film przygotowali Mateusz Kolankowski i Piotr Lech. Zgromadzone fotografie przybliżają charakter Winniczyzny – jej kulturę, tradycje, mieszkańców, a towarzyszący wystawie film pokazuje efekty współpracy województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego.

Na zgromadzonych na wystawie materiałach fotograficznych i filmowych uchwycone zostały ważne dla Winniczyzny wydarzenia, takie jak obchody Dnia Niepodległości Ukrainy, Dnia Europy, ale również charakterystyczne dla niej miejsca: ulica Soborna w Winnicy, multimedialna fontanna Roshen, miasta Chmielnik czy Bar. Pokazują one również mieszkańców Winnicy zgromadzonych podczas obchodów Dnia Europy, tancerzy zespołu Pieśni i Tańca Barwinok podczas próby zespołu, dzieci prezentujące stroje ludowe i pielęgnujące ukraińskie tradycje malowania jajek czy gry na instrumentach ludowych. Ale wystawa to również współczesność Winniczyzny z nowoczesnymi budynkami i infrastrukturą. Obrazy przyciągają wyjątkowymi ujęciami, a towarzyszący im opis pozwala na bliższe poznanie regionu winnickiego.  

Wystawa organizowana jest w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia współpracy województwa świętokrzyskiego i ukraińskiego obwodu winnickiego. Współpraca świętokrzysko-winnicka stanowi ewenement w skali ogólnopolskiej, nie tylko ze względu na czas jej trwania, ale przede wszystkim z uwagi na silne relacje międzyludzkie dające solidne podwaliny i gwarantujące trwałość owocnej współpracy.

Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Dialogu Kultur do 15 maja, następnie pojedzie do Winnicy na Ukrainie.

 

ORGANIZATORZY:

Logo MNKi

   WOJEWÓDZTWO
   ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

PATRONAT HONOROWY:

Konsulat Generalny RP w Winnicy AMBASADA UKRAINY

Powrót