Aktualności

Wiedza: otwarte!

26.04 , 17:30

Tytuł wykładu: „Z naszych ekranów”. Kultura filmowa w Kielcach

Prelegent: dr Monika Bator (adiunkt Pracowni Teatru, Filmu i Mediów Nowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Czas i miejsce: czwartek 26 kwietnia 2018 roku, godz. 17:30, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur

Krótka charakterystyka wykładu:
"Przedmiotem wykładu będzie próba charakterystyki najciekawszych zjawisk życia filmowego w Kielcach, poczynając od najprawdopodobniej pierwszego filmowego seansu w 1897 roku, aż po współczesność. Chodzi o zjawiska występujące na styku między widowiskiem filmowym, kinem jako instytucją organizującą i promującą seans a publicznością, a więc filmowe upodobania i wybory widzów, rozpowszechnianie i dystrybucja filmów oraz miejsca, w których to rozpowszechnianie się odbywało, czyli kieleckie kina (ich usytuowanie, zarys dziejów, wyposażenie), polityka repertuarowa oraz reklama. Szczególną uwagę zwrócę na początki kultury filmowej, czyli okres do 1939 roku, oraz lata powojenne, czyli czas intensywnej działalności dziennikarskiej, publicystycznej, organizacyjnej w Kielcach znakomitej przedwojennej krytyczki, tłumaczki, pisarki Stefanii Heymanowej-Majewskiej."


Powrót