Aktualności

Niedziela w Muzeum

06.05 , 12:00

Szkoła Akademiczno-Górnicza w kieleckim pałacu 18161826 - geneza, działalność i pamiątki po pierwszej uczelni technicznej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach - w ramach cyklu Niedziela w Muzeum.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, obecnie jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach, po przejęciu dóbr biskupich na rzecz Skarbu Państwa w 1789 r. był siedzibą wielu ważnych instytucji. W latach 18161826 mieściła się tutaj Dyrekcja Górnicza i Szkoła Akademiczno-Górnicza, pierwsza w Polsce wyższa uczelnia techniczna. Jej tradycje kontynuuje dzisiejsza Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Podczas wykładu zostaną omówione okoliczności powstania Szkoły, jej działalność, organizacja życia szkolnego, znaczenie, a także związane z nią eksponaty, które są przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Fot. Guzik od munduru górniczego, ok. 1820
mosiądz, tłoczenie
śr. 22 mm
MNKi/H/4569


Powrót